Telephone Number:02346-271180                                                               E-mail ID:pratinidhikundal@gmail.com

SSC & HSC Toppers List from 2010-2018

Sr. No.

Name Of Student

Year

Percentage

1
Miss. Dhavale Snehal Prakash
2010-2011
78.83%
2
Mr. Avte Ajinkya Vijaykumar
2011-2012
67.33%
3
Miss. Shinde Sukanya Shamrao
2012-2013
78.16%
4
Miss. Kumbhar Suchitra Prakash
2013-2014
78.00%
5
Mr. Sudhal Mahesh Pandurang
2014-2015
83.23%
6
Miss. Mane Tanuja Santosh
2015-2016
79.69%
7
Miss. Kadam Pratiksha Vikas
2016-2017
85.23%
8
Mr. Pawar Shivtej Dilip
2017-2018
82.46%
9
Miss. varude Amruta Subhash
2018-2019
87.85%
10
Miss. Khetmal Gayatri Rajesh
2019-2020
87.53%
11
Miss. Jadhav Komal sadashiv
2020-2021
82.50%
12
Mr. Khetmal Shivaji Rajesh
2021-2022
92.68%


© Pratinidhi Highschool & Jr. College, Kundal
Developed by: BCA Department & LanguageHubWeb

Visitor