Telephone Number:02346-271180                                                               E-mail ID:pratinidhikundal@gmail.com

SSC & HSC Toppers List from 2010-2018

Sr. No.

Name Of Student

Year

Percentage

1
Miss. Kavatekar Jyoti Savkar
2009-2010
94.35%
2
Miss. Lad Kavita Shamrao
2010-2011
98.18%
3
Mr. Sawat Saurabh Umakant
2011-2012
98.36%
4
Mr. Rangate Shubham Vijay
2012-2013
95.64%
5
Miss. Amne Namrata Kiran
2013-2014
92.40%
6
Mr. Rangate Saurabh Vijay
2014-2015
96.40%
7
Miss. Jadhav Jagruti Jalindar
2015-2016
96.00%
8
Mr. Jadhav Priyanka Chandrakant
2016-2017
96.60%
9
Miss. Lotake Shruti Dhananjay
2017-2018
95.40%
10
Miss. lad shreya Vishnupant
Mr. Pawar Abhishek Suresh
2018-2019
94.80%
94.80%
11
Mr. Shingare Yashraj Bandopant
2019-2020
97.80%
12
Miss. Kumbhar shreya Arjun
Miss. Chavan amruta Vikas
2020-2021
98.60%
98.60
13
Miss. Kadam saniya sachin
20221-2022
100.00%


© Pratinidhi Highschool & Jr. College, Kundal
Developed by: BCA Department & LanguageHubWeb

Visitor